Obuka za korišćenje CRYO XC ™

CRYO XC™ Anthracite Model

Obuka za koriščenje CRYO XC ™

Prilikom rukovanja našom kriosaunom i drugim krioterapeutskim uređajima je potrebno pridržavati se nekoliko sigurnosnih uputstava. Na ekstremnim temperaturama, koje se javljaju i u našim kriosaunama, može doći do nezgoda ako se ne poštuju uputstva. Iz tog razloga, u kompaniji CRYONiQ nudimo našim klijentima i kupcima podrđku kako bi bili profesionalno i detaljno upoznati sa radom kriosauna. Nakon obuke, dobićete sertifikat koji Vas ili Vašeg operatera kvalifikuje da koriste naše kriosaune. Obuka može trajati od pola dana do jednog dana i naučićete sve važne informacije o radu uređaja, brizi o klijentu i merama opreza koje treba preduzeti pre i posle procedure. Primarni cilj naše obuke je da obezbedimo da Vi ili Vaš operater dobijete sve informacije i uputstva kako biste u potpunosti i bezbedno uživali u prednostima krioterapije. Obuka može da se održi u vašem kriocentru ili kod nas u filijali. Kliknite ovde.

Rad

 • praktičnu demonstraciju kako rukovati sa bocama sa azotom
 • demonstraciju kako rukovati kriosaunom i pravilno je podesiti

Klijenti

 • obuka kako pružiti klijentima najbolji servis
 • uputstva kako proveriti stanje klijenta pre procedure
 • informisani pristanak klijenta

Bezbednost i procedura

 • zaštita ekstremiteta tokom procedure
 • informacije o tome, kako nadzirati klijenta tokom procedure
 • obuka kako bezbedno i efektivno okončati proceduru

Saveti

 • obuka kako postupati u slučaju tehničkih problema
 • saveti za efikasno i bezbedno korišćenje kriosaune
CRYO LC Cryotherapy Machine

Obuka za korišćenje jedinice za lokalizovanu krioterapiju

CRYO LC je uređaj koji se koristi za lokalnu kriostimulaciju.

CRYO LC se koristi za lokalizovanu krioterapiju. Radi se o manje zahtevnoj ugradnji. Čak i kod kupovine kriofena, naš klijent dobija obuku od strane tehničkog tima CRYONiQ. Obuka za korišćenje CRYO LC traje pola dana. Tokom obuke, klijent će se upoznati sa sledećim tačkama:

 • rukovanje sa bocama azota i Dewar posudama
 • opcije podešavanja uređaja
 • praktična upotreba kriofena
 • trening kako postupiti u slučaju tehničkih problema

Podrška CRYONiQ

U slučaju bilo kakvih pitanja koja se tiču kontrole kvaliteta, sertifikacije i standarda kvaliteta, kontaktirajte nas na adresi support@cryoniq.rs