Uslovi

Opšti uslovi prodaje

 • 1 Porudžbine, cene, plaćanje, troškovi poštarine i transporta
 1. Porudžbina se potvrđuje nakon prijema porudžbine i/ili prijema uplate u iznosu od 50% putem e-mail naloga i/ili prijema potvrde plaćanja. Zadržavamo pravo da odbijemo zahtev za kupovinu / obrazac za narudžbu u slučaju opravdane sumnje. Prema našim opštim uslovima prodaje, proces proizvodnje proizvoda počinje prijemom depozita od 50% nabavne cene proizvoda. Iznos depozita dospeva u roku od dve nedelje od potpisivanja kupoprodajnog ugovora ili proces proizvodnje neće početi.
 2. Plaćanje kupoprodajne cene navedene u porudžbini / formulara za porudžbinu / fakturi mora se izvršiti isključivo na račun naveden na fakturi. Obračunavanje popusta je dozvoljeno samo uz prethodnu i posebnu pismenu saglasnost.
 3. Preostalu uplatu od 50% kupoprodajne cene potrebno je uplatiti na žiro račun naveden u fakturi, pre nego što se proizvod otpremi iz proizvodnje. Ako ovaj uslov nije ispunjen, nećemo isporučiti proizvod niti dovršiti instalaciju.
 • 2 Otkazivanje porudžbine
 1. U slučaju odustajanja od ugovora od strane kupca pre isporuke robe, Cryoniq Ltd. zadržava pravo na 50% ukupne kupoprodajne cene kao nadoknadu troškova koje kompaniji Cryoniq Ltd. nastaju zbog prirode proizvoda po meri. Kupcu će sav višak iznosa biti vraćen na njihov račun. Nakon što napravite bankovni, lizing ili drugi način finansiranja od Cryoniq Ltd. potrebno je dostaviti pismenu finansijsku obavezu banke ili lizing kuće.
 2. Da bi se pokrili troškovi za kupca posebno proizvedene ili modifikovane robe, plaćanje od 100% kupoprodajne cene mora biti izvršeno u roku od dve nedelje od datuma dospeća ugovora. U slučaju da kupac otkaže ugovor pre isporuke robe, 90% ukupne kupoprodajne cene biće nadoknađeno za troškove koje ima Cryoniq Ltd. a preostalih 10% uplate će biti vraćeno kupcu.
 3. Troškovi montaže i obuke se naplaćuju odvojeno od proizvoda.
 4. Troškovi poštarine i transporta se naplaćuju odvojeno od proizvoda.
 • 3 Dostavljena dokumenta

Zadržavamo pravo vlasništva i autorska prava za svu dokumentaciju koja je napravljena tokom pravljenja porudžbine, kao što su proračuni, crteži itd. Ovi dokumenti se ne smeju dati trećim licima osim ako klijentu ne damo svoju izričitu pismenu saglasnost. Ako ne prihvatimo ponudu u roku prema § 1, ova dokumenta se moraju odmah vratiti.

 • 4 Nadoknada

Kupac ima pravo na nadoknadu samo ako su njegove protivtužbe pravno utvrđene ili neosporne. Da ostvari založno pravo, kupac je samo u meri u kojoj je njegov protivtužbeni zahtev zasnovan na istom ugovornom odnosu.

 • 5 Isporuka
 1. Početak roka isporuke pretpostavlja blagovremeno i uredno izvršenje obaveza/plaćanja od strane kupca. Odbrana protiv kršenja ugovora je rezervisana.
 2. Čim se Cryoniq Ltd. i kupci dogovore o datumu ugradnje, počinju pripreme za ugradnju. Kupac je odgovoran za sve troškove nastale kao rezultat odlaganja ili otkazivanja. Ovo uključuje troškove koje ima Cryoniq Ltd. u obliku troškova smeštaja, transporta i svih drugih troškova koji se odnose na radni staž ili na drugi način pokrenuti, kao i troškove koje su prouzrokovali spoljni dobavljači kao što su stručnjaci za bezbednost ili dobavljači azota.
 3. Ukoliko kupac ne ispoštuje prihvatanje ili prekrši druge obaveze vezane za saradnju, imamo pravo da zahtevamo nadoknadu štete koju smo pretrpeli kao rezultat, uključujući sve dodatne troškove. Dalja potraživanja su rezervisana. Kupac, s druge strane, ima pravo da dokaže da traženi iznos štete nije nastao ili je znatno manji. Rizik od slučajnog gubitka ili slučajnog propadanja robe prelazi na kupca u trenutku kada je prihvati.
 4. U slučaju kašnjenja isporuke uzrokovanog nepažnjom ili grubim nemarom u okviru paušalne naknade do 2% vrednosti ugovora, maksimalno ne više od 10% vrednosti ugovora, mi ćemo biti odgovorni za svaku celu nedelju kašnjenja.
 5. Ostali pravni zahtevi i prava kupca zbog kašnjenja isporuke ostaju nepromenjeni.
 • 6 Rezervacija prava
 1. Zadržavamo vlasništvo nad isporučenom robom do potpune isplate svih potraživanja po ugovoru o nabavci.
 2. Kupac je dužan da sa robom rukuje pažljivo, dok vlasništvo nad imovinom nije preneto na njega. Kupac je prvenstveno obavezan i pre svega saglasan da je o svom trošku adekvatno osigura na originalnu vrednost od štete od požara, vode i krađe. Ukoliko se obavljaju radovi na održavanju i kontroli, kupac će ih izvršiti o svom trošku. Ukoliko nije došlo do prenosa vlasništva, kupac nas mora odmah pismeno obavestiti ako je isporučena roba zaplenjena ili u slučaju bilo kakve druge intervencije trećih lica na našu stranu. Ako treće lice ne može da nam nadoknadi pravne i vansudske troškove, kupac je odgovoran za nastali gubitak.
 • 7 Razno
 1. Ovaj ugovor i svi pravni odnosi su regulisani zakonima Ujedinjenog Kraljevstva.
 2. Ukoliko bilo koja odredba ugovora sa kupcem bude ili postane potpuno ili delimično nevažeća, uključujući ove opšte uslove, to neće uticati na valjanost ostalih odredbi. Svaka potpuno ili delimično nevažeća odredba biće zamenjena odredbom čiji je ekonomski uspeh što je moguće bliži nevažećoj odredbi. Isto važi i za ugovorne praznine.

Opšti uslovi korišćenja usluge

 • 1 Garancija
 1. U slučaju očiglednih nedostataka nakon ugradnje, kupac mora da nas kontaktira pismeno u roku od 2 nedelje od isporuke proizvoda.
 2. Kupac ima pravo na popravku. Međutim, možemo, na osnovu preferencija kupca dati izmene i dopune, koje se mogu odbiti, u slučaju da su one moguće samo uz neopravdane troškove i druge vrste ispunjenja bez bitnih nedostataka za kupca. U sklopu svih dodatnih usluga isključeno je smanjenje kupoprodajne cene ili raskid ugovora od strane kupca. Ukoliko naša usluga ne uspe ili odbijemo naknadno izvršenje, kupac može zahtevati smanjenje kupoprodajne cene ili odustati od ugovora.
 3. Za kupca (izvođača) garantni rok se zasniva na kupljenim uslugama. U slučaju garancije na uslugu, garancija je važeća u roku od 24 meseca od isporuke robe.
 • 2 Specifikacija garancije za zamenu delova – 24 meseca

Rešavanje problema od strane tehničara kojeg je imenovao Cryoniq Ltd. u slučaju problema sa održavanjem traje do 12 sati, ako se problem prijavi telefonom, rešavanje problema se ubrzava. Rešavanje problema zahteva aktivnu komunikaciju korisnika sa našim servisnim inženjerom (Skajp, telefon, imejl), koja uključuje slike i video zapise problema i potpuni opis problema u formi (bez obzira da li je problem dugoročan, kratak ili se desio nedavno). Rezultati i nalazi dobijeni kroz rešavanje problema sa našim tehničarima se zatvaraju što je pre moguće i rešenje se utvrđuje prema našim uputstvima. U zavisnosti od potreba isporuke, neispravna komponenta se zatim besplatno šalje poštom na adresu za ugradnju.

 • 3 Specifikacija garancije za servisiranje mašina – 24 meseca

Rešavanje problema od strane tehničara kojeg je imenovao Cryoniq Ltd.  u slučaju problema sa održavanjem traje do 12 sati, ako se problem prijavi telefonom, rešavanje problema se ubrzava. Rešavanje problema zahteva aktivnu komunikaciju korisnika sa našim servisnim inženjerom (Skajp, telefon, imejl), koja uključuje slike i video zapise problema i potpuni opis problema u formi imejla (bez obzira da li je problem dugoročan, kratak ili se desio nedavno). Rezultati i nalazi dobijeni kroz rešavanje problema sa našim tehničarima se zatvaraju u roku od 24 sata i rešenje se utvrđuje prema našim uputstvima.

Uslovi garancije

– U slučaju neovlašćenog otvaranja unutrašnjeg mehanizma, promena na električnim instalacijama ili zloupotrebe mašine sa jasnom namerom, servisna garancija ističe odmah.

Opšti uslovi rada

Opšta pravila i uslovi/preduslovi za bezbednu ugradnju i rad CRYO XC ™.

Zahtevi za prostoriju za kriosaunu / centra za krioterapiju

 1. Tečni azot

Kriosauna kao deo svakodnevnih procedura zahteva potrošni materijal u obliku tečnog azota. Azot u tečnom obliku pruža atribute koji omogućavaju primenu krioterapije u efikasnom i bezbednom obliku u kontrolisanom okruženju kao što je naša kriosauna CC. Podrazumeva se da je azot inertan gas i da se ne može otkriti u okolnom vazduhu, bilo vidom, dodirom ili mirisom. Ova činjenica zahteva potrebu za bezbednosnim merama/zahtevima koje je potrebno primeniti u prostoriji sa kriosaunom i uskladištenim tečnim azotom pre nego što postane pogodna za rad kriosaune na bazi tečnog azota. Odgovarajuće mere predostrožnosti su takođe zahtev dobavljača tečnog azota za bilo koju lokaciju, gde se pokušava ugradnja jedinice zasnovane na LN2.

– Opasnosti i rizici – Gušenje; nedostatak kiseonika u okolnom vazduhu

 1. Prostorija

Kriosauna mora biti ugrađema u prostoriji sa ventilacijom koja obezbeđuje 6 promena zapremine vazduha u prostoriji u toku jednog sata. Ovo uključuje ventilacioni sistem koji izbacuje vazduh u donjem delu prostorije (blizu nivoa poda) kao i sistem koji obezbeđuje priliv svežeg vazduha, bilo ulaskom iz susedne prostorije u slučaju da se krio soba nalazi unutar zgrade ili vazduh mora biti uvučen spolja da bi se obezbedio stalan protok svežeg vazduha.

Prostorija u kojoj je jedinica ugrađena zahteva monitor kiseonika koji mora da radi sve vreme. U slučaju da monitor kiseonika počne da daje alarm, potrebno je napustiti prostoriju i otvoriti puteve za vazduh radi razmene vazduha.

– Rizici i opasnosti – Podrumske prostorije se ne preporučuju za postavljanje kriosaune. U slučaju da je kriosauna postavljena u podrumu ili u niskoj prostoriji, kritična je ugradnja ventilacionog sistema sa potrebnim pokazateljima razmene vazduha, a ako prostorija ne ispunjava ove zahteve, tada se jedinica za krioterapiju ne može ugraditi u tu prostoriju.

 1. Prenosno crevo

Prenosno crevo koje se koristi za prenos između rezervoara pod pritiskom i kriosaune je idealno crevo sa vakumskim omotačem (izolovano) koje obezbeđuje sigurnost korisnicima kriosaune jer se ne smrzava i stoga ne može ugroziti operatere koji rade sa rezervoarima azota. Crevo sa vakumskim omotačem je najsigurnija alternativa jer ima zaštitni sloj u obliku vakuuma koji okružuje protočnu cev. Ako je crevo za prenos obično crevo sa oklopljenim omotačem ili obična cev koja se smrzava kroz površinu, onda treba koristiti zaštitu od kontakta.

Za rad sa rezervoarom pod pritiskom potrebne su zaštitne rukavice i naočare.

– Rizici – Promrzline

 1. Električna energija

Kriosauna mora biti povezana na namensko električno kolo u zgradi. Jedinici je za pravilan rad potreban osigurač C16.

U slučaju problema sa električnom energijom, jedinica sadrži osigurač u slučaju nužde.

– Rizici – Električni udar; oštećeni delovi, oštećeno električno kolo

Rad i upotreba kriosaune

 1. Operater

– Svi budući operateri su obavezni da prođu obuku kod obučenog stručnjaka/predstavnika proizvođača proizvoda ili drugog ovlašćenog predstavnika na tržištu. Operater će biti sertifikovan da koristi opremu za krioterapiju koju proizvodi i distribuira Cryoniq ili predstavnik na određenom tržištu.

– Operater mora da obavesti pacijenta o kontraindikacijama za primenu krioterapije celog tela i ulaska u kriosaunu. Ako se pacijent ne pridržava kontraindikacija ili je pacijentov lekar savetovao pacijenta da se uzdrži od upotrebe krioterapije, ne bi trebalo da nastavi. Operater zahteva da svaki pacijent koji želi da uđe u kriosaunu potpiše odricanje od pridržavanja pravila korišćenja.

– Za korišćenje kriosaune je potrebno da opreater bude stalno prisutan, a kriosaunom nikada ne može da upravlja ili je koristi jedna osoba. Operater, bilo u javnom ili privatnom okruženju, mora da nadgleda proceduru i komfort pacijenta.

– Pre početka sesije, pacijent se podiže na zadati nivo sa pacijentovim ramenima unutar 5 cm od gornje ivice kabine.

– Operater garantuje da pacijent u kriosauni uvek nosi zaštitnu ogrlicu, zaštitne cipele i rukavice.

 1. Korisnik

– Iz bezbednosnih razloga, pacijent u kriosauni uvek mora da nosi zaštitnu ogrlicu, zaštitne cipele i rukavice.

– Zaštitna ogrlica omogućava klijentu da mu glava ostane u ambijentalnom vazduhu prostorije kako bi se eliminisao svaki kontakt sa isparenjima azota.

– U slučaju hitnih ili tehničkih problema, mora se pritisnuti dugme za hitne slučajeve i operater i pacijent moraju napustiti prostoriju što je pre moguće.

– Krioterapija nikada ne bi trebalo da bude neprijatna, stoga ako pacijent počne da oseća da mu je hladnoća u kabini neprijatna, ili ako ima osećaj peckanja, mora da obavesti operatera, a u tom slučaju mora brzo da prekine sesiju i izaći iz kriosaune. Klijent može lako napustiti kabinu otvaranjem vrata.

 1. Protokol „Cryosauna“

– Kriosauna ima detaljnu bazu podataka o radnjama koje preduzima operater kriosaune, koja pruža detaljan pregled svih radnji koje su ručno ili automatski izmenjene na uređaju. To je ono što mi zovemo dnevnik. Dnevnik pruža proizvođaču tačne metrike korišćenja jedinice, tehničku dijagnostiku, kao i obrasce sušenja i statistiku sesija.